40-52

Introduction | 1-13 | 14-26 | 27-39 | 40-52
Internationale Editie | 1-1314-26

nr

Titel

40 De put dempen 
(Spits; 14-02-2003, Trouw; 14-02-2003, Telegraaf; 14-02-2003)

De put dempen als het kalf verdronken is, luidt het bekende Nederlandse gezegde dat eerdaags van toepassing kan zijn op de politiek riskante Frans-Duitse houding jegens Irak.

Het is onvergeeflijk dat deze twee landen, die politiek (lees militair) voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten, de unaniem tot stand gekomen 5e VN resolutie in 12 jaar inzake nucleaire, chemische en biologische ontwapening van Irak ter zijde schuiven voor een of ander vaag vredesplan en dat zij Navo-partner Turkije militaire steun weigeren.

Door deze houding ondermijnen deze twee landen de geloofwaardigheid en daarmee het voortbestaan van de VN, de NAVO en de EU en geven zij dictator Saddam Hoessein onnodig veel tijd om een alles ontziend inferno voor te bereiden.

41 Onverwijderbaren
(Rotterdams Dagblad26-02-2003)
Sinds de op 1 april 2001 in werking getreden “Vreemdelingenwet 2000”, is het aantal asielaanvragen bijna gehalveerd van 32.579 in 2001 tot 18.667 in 2002 en is het aantal asielgerelateerde (uitgeprocedeerden) en reguliere (illegalen) verwijderingen toegenomen van 40.920 in 2001 tot 50.381 in 2002. Van de 50.381 verwijderingen zijn er echter slechts 21.000 mensen gedwongen uitgezet of onder toezicht vertrokken. (Persbericht ministerie van justitie, “Aantal asielaanvragen in 2002 sterk gedaald”, 9/1/2003)De overige 29.000 verwijderde mensen verblijven nog in Nederland omdat de landen van herkomst: Somalië, Irak, Afghanistan, Sierra Leone, Kosovo, Soedan en Azerbeidzjan niet meewerken aan de vrijwillige of gedwongen uitzetting. De naar schatting 2300 mensen die nu naar aller waarschijnlijkheid general pardon krijgen omdat zij al meer dan vijf jaar hebben moeten wachten op een eerste beslissing over hun asielaanvraag zijn in dit aantal niet meegenomen.

De politiek en de media lijken echter -ondanks een notitie van de VNG met als titel “Gemeenten en asielbeleid: een koorddans zonder vangnet”- geen aandacht te hebben voor de veel grotere problematiek rondom de “onverwijderbaren”, die door de gemeenten op straat gezet dienen te worden, met alle problemen rondom openbare orde en volksgezondheid als gevolg.

42 3 Redenen
(Algemeen Dagblad; 28-02-2003, Financieel Dagblad28-02-2003, Metro; 28-02-2003; Trouw28-02-2003, Spits28-02-2003)
Alweer een boekhoudschandaal in Amerika. Na de schandalen rondom Enron, Worldcom en Tyco is nu US-foodservice, een dochter van Ahold, aan de beurt.Maar wie denkt dat de boekhoudschandalen echt iets Amerikaans is komt bedrogen uit, want de boekhoudschandalen rondom Baan, KPNQWEST, Lernout & Hauspie en recentelijk Vivendi en Swiss Life tonen ons aan dat ‘window dressing’, het creatief boekhouden, ook in Europa een grote vlucht heeft genomen.

En dat allemaal om aandeelhouders tevreden te houden, overnames te kunnen financieren en managers beter te kunnen belonen.

43 AEL verbiedt prostitutie
(Rotterdams Dagblad, 7-03-2003, Trouw; 6-03-2003; Financieel Dagblad; 7-03-2003 )
Het is goed dat de leider van de AEL zich tegen prostitutie uitspreekt. Ik vind namelijk dat Nederland met de legalisering van prostitutie is doorgeschoten, het mag mijn inziens nooit zo zijn dat de overheid geld verdient aan het leed van een ander. Wat schetste mijn verbazing dat ik me niet kan aanmelden als volwaardig lid van de AEL omdat ik geen Arabier of Moslim ben. Mij rest, volgens de statuten van de AEL, slechts het steunlidmaatschap. Dit verbaast me omdat dit totaal in strijd is met de Algemene wet gelijke behandeling.Ik heb dan ook besloten om per omgaande een klacht in te dienen bij het Landelijk bureau ter bestrijding van rassendiscriminatie.
44 Big Brother
(Spits, 14-03-2003, Volkskrant; 15-03-2003; Financieel Dagblad; 20-03-2003)
Het is fantastisch om te zien hoe onze allergeliefdste Big Brother -Koningin Beatrix- het Koninklijk Huis en de Koninklijke Familie bestiert. Ik kijk dan ook elke dag weer uit naar een nieuwe aflevering van de allerlaatste soap.In een van de laatste afleveringen beriep Koningin Beatrix zich, voor het screenen van huwelijkspartners die toetreden tot de koninklijke familie, op haar ‘verworven rechten’ inzake de staatsveiligheid. Dit laatste vind ik grote flauwekul omdat een huwelijk, mijn inziens, een privé-aangelegenheid is en hiervoor de BVD nooit ingeschakeld had mogen worden.

Het was dan ook veel beter en verstandiger geweest als de Koningin een privé-detective in de arm had genomen om het volledig begrijpelijke onderzoek te laten plaatsvinden. Want nu is er onterecht gemeenschapsgeld gebruikt en moeten (ex)ministers zich verantwoorden voor een niet noemenswaardig onderzoek.

45 Familieredenen of koude oorlog
(Algemeen Dagblad, 21-03-2003, Rotterdams Dagblad, 22-03-2003, Trouw; 22-03-2003, Financieel Dagblad; 26-03-2003, Groene Amsterdammer; 22-03-2003)
Het is echt onbegrijpelijk dat sommige in uw krant beweren en dat heel veel mensen geloven dat de 45 coalitie landen, inclusief Nederland, onder aanvoering van George Bush jr om familieredenen een einde willen maken aan het bewind van Saddam Hussein omdat George Bush sr. dit in 1991 niet was gelukt.Men vergeet hierbij namelijk dat de VN in 1991 helemaal niet van plan was om Saddam Hussein af te zetten. In de VN resolutie 678 kregen de 39 samenwerkende landen alleen maar toestemming om alle mogelijke middelen in te zetten om de Iraakse terugtrekking uit Koeweit te bewerkstelligen.

Bovendien, laten we niet vergeten dat de koude oorlog nog maar net ten einde was. Nadat in juni 1989 de eerste Poolse president werd gekozen, in oktober 1989 de Hongaarse grenzen werden opengesteld en in november 1989 de Berlijnse muur viel, stortte de ene na de andere communistische regimes in Oost-Europa ineen.

Kortom, als in 1991 de VN-lidstaten onder aanvoering van George Bush sr. Bagdad waren binnengetrokken dan had dit zeker het einde ingeluid van de VN en dan zou de staatsgreep in augustus 1991 in de voormalige Sovjet Unie ongetwijfeld succesvol zijn geweest en dan waren de door Gorbatsjov ingezette defensiebezuinigingen zeker weer teruggedraaid door d e conservatieve politici met als gevolg een heropleving van de koude oorlog.

46 Bommetje Bos
(Algemeen Dagblad, 29-03-2003)
Het zal me niets verbazen als de informateurs Donner en Leijnse, net als informateur De Korte in 1964, hun informatieopdracht a.s. maandag terug geven aan de Koningin.Want de nu 64 dagen durende kabinetsformatie is naar mijn mening gedoemd te mislukken na het zoveelste bommetje van Wouter Bos. Overigens wordt niet alleen de formatie door het eigenzinnige gedrag van Wouter Bos bedreigd, maar indirect leidt zijn solistisch optreden ook tot verwijdering van het partijprogramma en de kiezers van de PVDA.

Mijn hoop is dan ook gevestigd op een nieuwe informatieronde waarbij net als in 1964 binnen één week een vierpartijen kabinet wordt samengesteld. Waarbij mijn voorkeur uitgaat naar een zakenkabinet met daarin de CDA, VVD, LPF en D’66.

47 Het antwoord  
(Financieel Dagblad, 10-04-2003)

Moet er echt zoveel worden bezuinigd? Als econoom weet ik hierop niet een-twee-drie het antwoord en daarom ben ik het antwoord hoger op gaan zoeken. Om exact te zijn, ik heb mijn licht opgestoken bij Arjo Klamer, Hoogleraar Culturele Economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Ik vond in een van zijn brieven het antwoord. In zijn brief “De uitdaging voor Balkenende”, 1 augustus 2002, gaf hij Jan Peter Balkende een zevental adviezen. Hieronder de belangrijkste:
A: Neem het niet al te serieus met de bezuinigingen. Neem de verantwoordelijkheid die een overheid moet nemen wanneer het economisch wat minder gaat, en wees royaler met de uitgaven in de begin periode en pas de bezuinigingen eerst toe in 2004 en 2005 wanneer de economie weer wat aangetrokken zal zijn.
B: Werk aan een voorstel om een limiet in te voeren voor d e aftrek van de hypotheekrente, en denk verder aan maatregelen om exorbitante inkomens tegen te gaan, zoals een progressievere belasting. Stel de tweedeling dus aan de orde.
C: En besef dat mensen vooral hunkeren naar een duidelijk sociaal gezicht van uw kabinet.

48 Intellectuele belasting
(Algemeen Dagblad, 08-04-2003, Telegraaf; 08-04-2003, Rotterdams Dagblad; 11-04-2003; Trouw; 19-04-2003, Parool, 09-04-2003)

Het is echt belachelijk dat Karel Appel, in augustus 2002, 6% btw moest betalen bij de invoer van zijn eigen kunstwerken.

Want dit betekent dat niet alleen kunstenaars als Karel Appel maar ook schrijvers, architecten, muzikanten, filmmakers, dj, etc elke keer dat zij Nederland binnenkomen btw moeten betalen over hun eigen intellectuele eigendommen.

Overigens vraag ik mij af hoe de douane de veelal digitaal opgeslagen werken onderschept en waardeert. Bij Cees Nooteboom zullen zij eerst zijn boek moeten lezen en bij dj Tiësto zijn muziek moeten afluisteren alvorens zij de immateriële waarde van deze werken kunnen vaststellen.

Kortom, dit is schier onmogelijk. Alleen moeten de officiële instanties er nog van doordrongen raken dat op intellectueel eigendom, in een vrije samenleving, geen belasting past.

49 Vierpartijen
(NRC, 19-04-2003, Financieel Dagblad; 30-4-2003)
Het is ongelofelijk dat J.P. Balkende voor zichzelf nog steeds de rol van minister-president ziet weggelegd.Terwijl de CDA-leider toch duidelijk aan gezag heeft ingeboet nadat hij de LPF op slinkse wijze op een zijspoor heeft gezet, hij kiezers bij de VVD wegkaapte met als excuses dat anders de PVDA de grootste partij van Nederland zou worden en hij de formatiebesprekingen met de PVDA op een debacle liet uitlopen.

Met deze voorgeschiedenis is het dan ook een ondankbare taak voor de LPF of de D66 om als derde partij op de bagagedrager van de CDA-VVD tandem plaats te moeten nemen omdat de inspraak en de kans op succes minimaal is.

Een partij op zowel de voor als achter bagagedrager kan echter nog enige soelaas bieden. Het aandeel van de CDA-VVD zal hierdoor namelijk verwateren waardoor de inspraak van de twee kleine partijen wordt verhoogd en de kans op succes zal worden vergroot omdat een vierpartijencoalitie simpelweg over meer zetels beschikt.

50 Dier-mens virus
(Telegraaf, 26-04-2003, Financieel Dagblad; 1-5-2003, Rotterdams Dagblad, 03-05-2003)

Ik begrijp goed dat het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid– in tegenstelling tot Belgie – niet kiest voor massale inentingen en verspreiding van medicijnen tegen de vogelpest. Omdat deze medicaties vaak grote bijwerkingen hebben en omdat ze slechts 70-90% effectief zijn bij jonge gezonde mensen en slechts 30-40% afdoende bescherming geven bij oudere mensen (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta). 

Toch valt er veel te zeggen voor het Belgische standpunt dat zij het voorkomen van een nieuw dier-mens virus belangrijk vinden dan de belangen van individuele burgers.

De vorming van een nieuw virus die door dieren op mensen wordt overgedragen kan pandemische vormen aannemen zoals de Spaanse Griep (1918), de Singaporegriep (1957), de Hongkonggriep (1968) en SARS nu.

Ik hoop dan ook dat de Nederlandse overheid een ieder die in contact is geweest met de vogelziekte en/of in desbetreffende regio’s woont of werkt goed blijft monitoren. Want de dood van een dierenarts uit Rosmalen toont aan dat het virus zich al succesvol heeft vermengd met mensen.

51 Want zij zijn groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk!!!
(Algemeen Dagblad, 03-05-2003, Metro; 02-05-2003)  
Het is jammer dat deze krant zo weinig aandacht besteed aan de eerste Europese grondwet. Met de invoering van de Europese grondwet zal de huidige communautaire besluitvorming ingeruild worden voor een intergouvernementeel model. Waardoor de grootste landen, de meeste invloed krijgen op toekomstige Europese besluiten.In het huidige model hebben alle lidstaten een gelijkwaardige stem en vindt besluitvorming plaats op basis van compromissen. Met als gevolg dat 82 miljoen Duitsers evenveel invloed hebben als 16 miljoen Nederlanders en dat de tergend langzame Europese besluitvorming veelal uitmondt in buitensporig gedetailleerde eindbesluiten waaraan alle lidstaten hun goedkeuring hebben gegeven.

Het getuigt dan ook van een Calimero-syndroom dat de Benelux-landen in een gezamenlijke brief aan de voorzitter van de Europese Conventie, die de nieuwe Europese grondwet voorbereidt, het volgende hebben geschreven:“Inhoudelijk kunnen we deze voorstellen, die het Europese communautaire project en het fundamentele evenwicht tussen de instellingen en lidstaten aantasten, niet accepteren.”

52

In vrijheid van meningsuiting
(Financieel Dagblad; 08-05-2003)

Het is afgelopen. Een jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord en begon ik aan het mediakunstwerk “in vrijheid van meningsuiting” door wekelijks een ingezonden kunstwerk (brief) te versturen aan alle landelijke kranten, opiniebladen en parlementariërs. Met als resultaat dat mijn 52 kunstwerken tot op heden tenminste 92 keer zijn gepubliceerd met een totale oplage van zo’n 16.000.000. Dit mediakunstwerk is mijn belangrijkste kunstwerk tot nu toe en ik draag het op aan Pim Fortuyn.

Het mediakunstwerk

Een maand nadat ik in Off_Corso mijn kunstproject “The Dutch Dream” had afgetrapt werd Pim Fortuyn tot mijn grote ontsteltenis vermoord. Ik was geen grote fan van Pim Fortuyn, desalniettemin was ik geschokt door het feit dat iemand vanwege zijn mening werd vermoord. Dit is dan ook de reden dat ik daags na de moord besloot om het kunstproject “The Dutch Dream” te onderbreken om zo als kunstenaar mijn mening wekelijks te kunnen geven over belangwekkende en actuele onderwerpen die Nederland bezig houdt.

Het afgelopen jaar heb ik dan ook 52 kunstwerken verstuurd aan redacties van dag- en opiniebladen en aan alle volksvertegenwoordigers met als doel hen (de mediacratie) en het publiek te beïnvloeden zoals Pim Fortuyn dat als geen ander deed. Waarbij ik overigens mijn beste kunstwerken ook nog eens liet vertalen in het Engels voor Times, Newsweek en Economist en in het Duits voor Spiegel, Stern en Welt. Met als resultaat dat mijn kunstwerken tot op heden 92 keer gepubliceerd zijn, waarvoor ik de media en haar lezers bijzonder dankbaar ben.

Vooral nadat ik in een open brief de redacties, met alle risico’s van dien, informeerde dat ik mijn meningen wekelijks aan meerdere redacties t/m 6 mei 2003 zou toesturen. Ik schreef deze brief nadat mijn eerste kunstwerk in 2 en mijn tweede kunstwerk in 5 kranten was gepubliceerd. In de brief van 22 mei 2002 aan de verschillende redacties schreef ik ondermeer het volgende: “Na de dood van Pim Fortuyn heb ik besloten om wekelijks mijn opinie aan u en uw kollega’s te schrijven. Ik breng u dit offer als eerbetoon aan Pim Fortuyn daar ik hem als mens zeer bewonder. De serie meningen van mijn hand, zal op 6 mei 2003 ten einde lopen. In de tussentijd is uw redactie vrij om mijn meningen te ontginnen, zoals ik dat met die van u doe. Natuurlijk hoop ik dat u mijn stukken plaatst en dat u mij beoordeelt op de door mij nagestreefde kwaliteit in deze door een paar partijen gedomineerde uitgeversmarkt.”

De publicaties

Het succes van de eerste twee kunstwerken zette zich door en resulteerde in een gemiddelde van 1,77 publicaties per kunstwerk over de eerste 13 weken (kwartaal 1). In de volgende drie kwartalen, was het gemiddelde respectievelijk 1,38, 1,54 en tenslotte 2,46. De duidelijke neergang in het tweede kwartaal is vermoedelijk terug te voeren op een Van Loon-vermoeidheid bij de verschillende redacties. Al herstelde de redacties dit alweer enigszins in het derde kwartaal en werd het overal gemiddelde door het succes van het laatste kwartaal naar 1,8 publicaties per kunstwerk gebracht.

Per saldo heeft dit geresulteerd in een oplage van zo’n 16.000.000 drukwerken. Dit betekend dat, rekening houdend met een meelees-factor van zo’n 2,5, 40.000.000 mensen mijn kunstwerken onder ogen hebben gehad al zal lang niet iedereen mijn ingezonden kunstwerken ook daadwerkelijk hebben gelezen, maar een percentage van 2,5% lijkt me allerminst redelijk en dat betekent dat zo’n 1.000.000 mensen mijn kunstwerken hebben gelezen. Alleen al deze wetenschap maakt mij ontzettend gelukkig maar tegelijkertijd ook heel bedroefd omdat deze brief mijn laatste kunstwerk is en ik afscheid moet nemen van miljoenen lezers.

Andere kunstwerken

Maar het is goed zo, want ik zou niet graag door u herinnerd willen worden als een schrijver, ook al begrijp ik heel goed dat zij die mijn werk niet kennen het zullen oormerken als proza. Terwijl ik in het verleden minstens net zo belangrijke kunstwerken heb gemaakt.

Zo heb ik in 2000 bijvoorbeeld het kunstwerk “Kunst Verenigd Europa” gemaakt waarvoor ik 750 mensen uit 41 verschillende landen heb gevraagd om een kunstwerk te maken over het authentieke Europa van voor de invoering van de Euro, in 2001 heb ik tijdens Rotterdam Culturele Hoofdstad 2020: An art odyssey gemaakt door 100 verschillende Europese kunstwerken nateëigenen en ben ik in 2002 begonnen aan “The Dutch Dream” waarbij ik doormiddel van Van Loon Aandelen Parties (Tupperwareparty’s) in totaal 1.000 Aandelen van 1.000 euro elk verkoop om zo mijn toekomstige kunstwerken, waaronder de balletvoorstelling “VRIJ” te kunnen financieren.