Moet Moeten

Het afgelopen weekend, heb ik het 45 pagina’s tellende conceptregeerakkoord gelezen en het viel mij op dat het woord moet(en) maar liefst 130 keer voorkwam. De in totaal 47 behandelde onderwerpen lezen hierdoor heel daadkrachtig.

In de onderwerpen medisch-ethische aspecten, illegalen, modernisering arbeidsmarktbeleid, bevordering arbeidsproductiviteitsstijging en een goed ondernemingsklimaat, organisatie binnenlands bestuur en telecommunicatie en media wordt echter niet gesproken over moet(en). Ik heb dan ook het vermoeden dat er onenigheid bestaat tussen de verschillende fracties ten aanzien van de te volgen koers met betrekking tot deze onderwerpen. Kortom begint de coalitie LPF-VVD-CDA nu al haarscheurtjes te vertonen?

Financieel Dagblad (11-7-2002)
Spits (12-7-2002)
Volkskrant (13-7-2002)