Internationale Dictatuur

In de Troonrede werd het belang geschetst van een Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en van zgn. Petersbergtaken (Humanitarian Aid, Conflict Prevention en Separation of Forces) zoals vastgelegd in respectievelijk het EU-verdrag van Maastricht (1991) en die van Amsterdam (1999). In 2003 zal Nederland, als voorzitter van respectievelijk de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de Raad van Europa en vervolgens van de Europese Unie, ongetwijfeld weer proberen belangrijke besluiten tav GBVB te nemen.

Ik verwacht dan ook dat Nederland, een investeringsprogramma zal lanceren waarmee Europa haar militairtechnologische achterstand op de VS van + 10 jaar (bron: International Institute for Strategic Studies) ongedaan kan maken. In de tussentijd kan Nederland zich alvast aansluiten bij het materieelagentschap Occar, zoals afgesproken bij het Verdrag van Maastricht, met als doel een sterke, concurrentiekrachtige Europese defensietechnologie en industrie te ontwikkelen, opdat Europa op termijn kan ontsnappen aan de internationale dictatuur van AmRona inzake buitenlandse politiek.