Het Laatste Woord

Het is onbegrijpelijk dat wij in Nederland nog steeds niet onze eigen minister-president, ministers en volksvertegenwoordigers rechtstreeks kunnen kiezen. Het blijft dan ook elke keer weer een verrassing welke parlementariers op een verkiesbare plaats stonden, welke partijen -op voorspraak van de koningin – de ministers mogen gaan leveren en wie als minister-president uiteindelijk eindverantwoordelijk wordt voor het coalitie-programma.

De huidige constitutie, waarbinnen niet wij maar de koningin als staatshoofd de kabinetsformatie bepaalt, heeft mijn inziens zijn langste tijd gehad. Het is namelijk volstrekt ondemocratisch dat iemand die wij niet hebben gekozen, formeel bepaalt hoe ons kabinet de komende regeringsperiode eruit zal zien.  

Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij binnen drie regeringstermijnen de uit 1918 daterende evenredige vertegenwoordiging (partijstelsel) zullen vervangen door onafhankelijke vertegenwoordigers, die vrij van belemmeringen als partij-ideologie, coalitie- en partijpolitiek de belangen van het gehele Nederlandse volk naar eigen inzicht en oordeel zullen vertegenwoordigen en waaruit we behalve de volksvertegenwoordigers, ook de verschillende ministers en de minister-president met zijn of haar verkiezingsprogramma zullen kiezen.

Financieel Dagblad (7-6-2002)
Parool (08-06-2002)
Trouw (8-6-2002)