Ethica

In 1992 werd er in Amerikaa al een brede discussie gevoerd over normen en waarden, nadat er een rapport verscheen van de National Research Council waarin stond dat de VS het meest gewelddadig land is van alle geïndustrialiseerde landen. Nu, 10 jaar later, willen wij in Nederland hetzelfde doen.

Maar misschien kunnen wij wel wat leren van die Amerikanen, zoals bijvoorbeeld van Theodore Roosevelt die ooit zei: “To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society.” Met deze historische woorden verwees hij naar de filosoof Aristoteles, die in zijn boek Ethica (=Karakter) al schreef over het belang van karakter en kennis voor het individu en de maatschappij.

Het is dan ook goed dat in 1998 het middelbaar onderwijs is gereorganiseerd. De leerlingen van nu leren zelfstandig en werken in groepsverband aan alfa-, bèta- en gammavakken, waardoor zij behalve hun kennis ook hun karakter kunnen ontwikkelen. Opdat de rationele mens gedreven door managementtheorieën en -praktijken weer plaats maakt voor de waardevolle mens gedreven door waarden en normen.