Documenta XIIDocumenta XIIDocumenta XII

I am preparing 52 new artworks for Documenta. Ik ben 52 nieuwe kunstwerken aan het maken voor Documenta.