De Hoeksteen

Gelukkig, de CDA heeft gewonnen, na de minister van Grote Stedenbeleid is er nu ook plaats voor een minister van Gezinnen. Een paar jaar geleden was de tijd er nog niet rijp voor. Nu hopelijk wel, want kinderbijslag alleen is niet meer toereikend in deze veranderde samenleving. Van een overheid verwachten we vandaag-de-dag meer betrokkenheid in onze dagelijkse zorgen over ons kinderen en over onze toekomst. Investeren in het gezin van nu is van vitaal belang, niet alleen voor de individuele ontplooiingsmogelijkheden van kinderen en jongeren, maar ook voor de sociale samenhang en de duurzame economische ontwikkelingen van de ouders van morgen. Over de functieinhoud van de minister van Gezinnen hoeven we overigens niet lang na te denken want in de nieuwe Wet op de Jeugdzorg staat zijn taak min of meer al beschreven in de definitie van het begrip jeugdzorg: jeugdzorg biedt ondersteuning, hulp en bescherming aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsvragen van geestelijke, sociale of pedagogische aard, die de ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren.

Financieel Dagblad (22-05-2002)
Spits (24-05-2002)
Parool (25-05-2002)
Rotterdams Dagblad (25-05-2002)
Volkskrant (25-05-2002)