78 Figure and Mask78 Figuur en masker78

Emil Nolde
*1867 Schleswig-Holstein – †1956 Seebull
Öffentliche Kunstsammlung, Basel, 1911

Emil Nolde, a member from Die Brücke, made in 1911 a serie paintings under the name Mask. The serie is been granted as one of the most important artistic break-through in art of the 20th century. The works infleunced at least Picasso, Kandinsky (see work 55) and the members of Der Blaue Reiter. The paintings were inspired by the etnografic art in musea and the grotesque-demoniacal imagination of Ensor. Emil was fascinated of the objects due to the power, directness and the ingenuous of those works. From 1913-14 he travelled with an ethnografic expedition via China to German area in East-Indies, from this expedition he retained -as he said- his originality, his coolnes and vitality.

Actually, Emil Nolde found his religious works most important, with his masterpiece nine-part polyptych alterpiece “The Life of Christ”(1911-12; Nolde Museum, Seebüll) inspired by the Isenheim alterpiece from Matthias Grünewald (1510-15; Musée Unterlinden, Colmar). Actually, I compared both and I considered that I like this voyage of discovery sometimes more than my struggle to make the 2000 artworks. So I hope that you enjoy this trip.

Emil Nolde
*1867 Schleswig-Holstein – †1956 Seebull
Öffentliche Kunstsammlung, Basel, 1911

Emil Nolde, kort lid van Die Brücke, maakte in 1911 een serie schilderijen onder de titel Maskers. De serie werken wordt als een van de belangrijkste artistieke doorbraken gezien van deze eeuw. De werken hebben o.a. Picasso,  Kandinsky (zie werk 55) en de leden van Der Blaue Reiter beïnvloed. De schilderijen waren geïnspireerd door de etnografische kunst in musea en door de grotesk-demonische verbeeldingswereld van Ensor. Emil was gefascineerd door de voorwerpen door de kracht, directheid en ongekunsteldheid van dit werk. Van 1913-14 reisde hij met een ethnografische expeditie via China naar Duitse gebieden in Nieuw-Guinea, waaraan hij de orginialiteit, frisheid en vitaliteit -zoals hij datzelf noemde- overhield. Voor Emil Nolde waren zijn religieuze schilderijen echter het belangrijkst, met als pronkstuk het negen delen bestaande altaarstuk “Het Leven van Christus”(1911-12; Nolde Museum, Seebüll) geïnspireerd naar het Isenheim altaarstuk van Matthias Grünewald (1510-15; Musée Unterlinden, Colmar). Overigens heb ik beide werken met elkaar vergeleken en ben ik tot inzicht gekomen dat deze ontdekkingsreis soms leuker is dan mijn gevecht om de 2000 kunstwerken. Daarom hoop ik dat jullie plezier hebben aan deze trip.  1