075 Composition in red, yellow and blue075 Compositie in rood, geel en blauw075 Composition in Rot, Gelb und Blau

Piet Mondriaan
*1872 Amersfoort – †1944 New York
National Gallery of Art, Washington, 1921-25

This is my 1500th artwork. It belongs to the top-10 of my best works in this serie.

The black lines and the white, red, yellow and blue squares shows us a simplified or abstract reproduction of the reality. The viewer can creat the most beautfill combinations with the offered colors, it is the art of painting in his most pure form. The colors and the square are the characteristics of the art movement “De Stijl”. From 1917 untill 1931 Mondriaan and Van Doesburg were besides founder also the most important members of the in Leiden founded art movement.

In the ’30 the Bauhaus in Germany and the Abstraction-Création in French developed similar as “De Stijl”. The three movements used Constructivism and Kubism as foundation for the new furher abstract developments of the object. Expulsed by Nazi-Germany the art movements developed themself in Amerika till “Color field painting”. The work ‘Who’s afraid of red, yellow and blue III”of Barnett Newman in the Stedelijk Museum Amsterdam is one of the most important works of this development. By the way, not everybody was afraid for this painting.

Piet Mondriaan
*1872 Amersfoort – †1944 New York
National Gallery of Art, Washington, 1921-25

Dit is mijn 1500e kunstwerk. Het hoort thuis in de top 10 van mijn beste werken.

De zwarte lijnen en de wit, rood, geel en blauwe vlakken vormen een sterk vereenvoudigde of abstracte weergave van de werkelijkheid. De beschouwer kan met de aangereikte kleuren de meest prachtige combinaties maken, het is de schilderkunst in zijn meest pure vorm. De kleuren en de vlakken zijn de kenmerken van de kunststroming “De Stijl”. Van 1917 tot 1931 waren Mondriaan en Van Doesburg de oprichters en de belangrijkste leden van de in Leiden opgerichte kunststroming.

Gelijk aan De Stijl ontwikkelde in de jaren ’30 in Duitsland Het Bauhaus en in Frankrijk Abstraction-Création. Het Constructivisme en het Kubisme golden als bron voor deze verder gaande abstractie van het voorwerp. Verjaagd door Nazi-Duitsland ontwikkelde deze kunsttromingen zich in Amerika tot “Color field painting”. Het werk “Who’s afraid of red, yellow and blue III”van Barnett Newman in het Stedelijk Museum Amsterdam is het hoogtepunt van deze ontwikkeling. Dat overigens iemand niet bang was voor het schilderij is bij meniggeen wel bekend.