74 Construction, work 474 Constructie, werk 474 Construction, arbeit 4

László Moholy-NagyPiet
*1895 Bácsborsód – †1946 Chicago
Privé bezit, 1923

Today, it is my birthday.

These Hungarian contstructivist painter and sculptor experiments with modern materials and technics. Between the two world wars he made several works with a rhythmical network of lines. This litho, shows us a grey rectangle above a black rectangle. With above both a red beam floating above the white and grey beam. Above all before we see a black line at the red background.

After his law-study he decided to join the social-revolutionair group ‘Ma’ (today) where he made his first paintings. Within the group ‘Ma’ his work changed as result of constructivism and suprematism influences, untill he decided after a while to make abstract paintings. In 1923 he became teacher of the Bauhaus in Weimar, at the Bauhaus he worked as teacher and he experimented with light on metals and u used plexiglas. When Nazi-Germany closed the Bauhaus, he moved to Amsterdam, and in 1936 he moved to Chicago to become president of the New Bauhaus.

László Moholy-NagyPiet
*1895 Bácsborsód – †1946 Chicago
Privé bezit, 1923

Ik ben jarig.

Deze Hongaars contstructivistische schilder en beeldhouwer maakte werk waarbij hij moderne materialen en technieken gebruikte om te experimenteren. Tussen de twee wereldoorlogen maakte hij veel werken met een ritmisch lijennetwerk. Deze litho, laat een grijs vlak boven een zwart vlak zien. Met daarboven een rode balk die boven de witte en grijs balk zweeft. Boven alles uit tenslotte zweeft een zwarte lijn op de rode achtergrond.

Na zijn rechten studie sloot hij zich aan bij de sociaal-revolutionaire groep ‘Ma’ (vandaag) en maakte hij zijn eerste schilderijen. Binnen de groep ‘Ma’ veranderde zijn werk onder invloed van het constructivisme en het suprematisme, tot dat hij na enige tijd overging tot het abstract schilderen. In 1923 werd hij docent aan het Bauhaus in Weimar, waar hij naast zijn werkzaamheden als docent verder experimenteerde met lichtval op metalen. Na de sluiting van het Bauhaus, vestigde hij zich in Amsterdam voordat hij directeur werd van het New Bauhaus in Chicago.