025 The Gay Rythm of the City025 Het vrolijke ritme van de stad025 Die fröhliche Rhythmus der Stadt

Corneille
*1922 Luik
Stedelijk Museum, Amsterdam, 1949

The first 25 Masterpiece are finished, it was more easy then I thought, even though I often work untill deep into the night to finish the Masterpieces. The reason that I work in night is as follows: I have a regular job for 32-hours and I study at the Willem de Kooning Academy Rotterdam.

Corneille found together with Appel and Constant the Dutch Experimental Group which later merged with other groups in Copenhagen and Brussel (CoBrA). Corneille moved, like Appel to Paris where he exhibited his works. Besides Paris he travelled also to Boedapest, Danmark and the Sahara. In his paintings he translated al the experience of the yourneys as a passionated, almost naive artist. Through absorbed attention to things, he has learned how to capture the rhythm of nature and of landscapes and cities. His works shows the gay and confidence of an artist who travels as an bird on the wind. At his flights he wonders about daily life. The work “Hostily City”in the van Abbe Museum is a very good example of those experiences.

At the moment Corneille makes paintings which revert to the large memories of his flights.

Corneille
*1922 Luik
Stedelijk Museum, Amsterdam, 1949

De eerste 25 Meesterwerken zitten erop, het ging makkelijker dan ik dacht, al zit ik menigmaal tot diep in de nacht aan de meesterwerken te werken. De reden hiervoor ligt hem in het feit dat ik naast een 32-urige werkweek ook nog studeer aan de Willem de Kooning Academie.

Corneille richtte samen met Constant en Appel de Nederlandse Experimentele Groep op wat later samen ging met andere groepen uit Copenhagen en Brussel (CoBrA). Corneille verhuisde net als Appel naar Parijs om daar zijn werken tentoon te stellen. Behalve naar Parijs reisde hij ook naar Boedapest, Denemarken en de Sahara. De ervaringen verwerkte hij in zijn werken op een liefdevolle, haast naïeve manier. Door gedetailleerd te kijken naar dingen, weet hij hoe het ritme van de natuur, landschap en steden te pakken.

Het zijn werken vol goedgemutst vertrouwen van een kunstenaar die zich als een vogel op de winden mee laat voeren alvorens hij zijn verwondering over het dagelijkse leven schildert. Het werk “Hostily City”in het van Abbe Museum is hier een goed voorbeeld van. Momenteel maakt Corneille werken die teruggrijpen op zijn rijke herinneringen van het verleden.