008 The Night

Max Beckmann
*1884 Leipzig – †1950 New York
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

The paintings of Max Beckmann before the World War I were inspired by Impressionism. After WW I his work changed dramatically in reaction to the horrors he had seen. At first, he focused on biblical scenes and after a while he realized more realistic portraits and figure associated to the New Realism.

He saw the world as a tragedy of man’s inhumanity to man and saw life as a carnival of human folly. After the mid-1920s his style of painting changed to Expressionistic brushwork and brighter colors. The painting shows us a cafe where a man is hanged above a table surrounded by people. At the left you see a YMCA-police men, in the middle you find a nurse and near the hanged figure you see a patient checking the pulse.

Max Beckmann
*1884 Leipzig – †1950 New York
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldor

De schilderijen van Max Beckmann voor de Eerste Wereldoorlog waren geïnspireerd door het Impressionisme. Na WO I veranderde zijn werk dramatisch als reactie op de angstwekkende beelden die hij had gezien. Eerst, richtte hij zich op bijbelse taferelen en na een tijdje realiseerde hij meer realistische portretten en figuren behorend bij het Nieuwe Realisme.

Hij zag de wereld als een tragedie van de menselijke humaniteit en zag het leven als een kermis van freaks. Na de halve jaren twintig veranderde zijn stijl van schilderen naar het meer Expressionistische schilderen en lichtere kleuren. Het schilderij laat ons een cafe zien waar een man wordt opgehangen boven een tafel omringd door mensen. Aan de linkerzijde bevindt zich een YMCA-politieagent, in het midden kom je een zuster tegen en naast de op te hangen man zie je een patient die zijn pols controleert.