Ziekelijk

Op de World Youth Day in Toronto zei de ziekelijke George Pell, aartsbisschop van Sydney, dat abortus erger is dan seksueel misbruik van kinderen door priesters.

Dit is naar mijn mening de meest knulligste vorm van damage control, door te proberen de alsmaar groter wordende wereldwijde stroom van onthullingen omtrent seksueel misbruik door priesters van kinderen te bagatelliseren door abortus (in vele westerse landen legaal) erger voor te stellen dan seksueel misbruik dat overal in de wereld strafbaar is. Bovendien is het hypocriet omdat veel slachtoffers van seksueel misbruik door priesters gedwongen worden om abortus te plegen om zo een publiek schandaal te voorkomen.

De rooms-katholieke kerk in Nederland is het stadium van ziekelijkheid al voorbij, zij zijn waanzinnig geworden door te proberen seksueel misbruik te verzekeren. Gelukkig heeft Aegon, begin dit jaar, besloten om de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de rk-kerk na 45 jaar te ontbinden, omdat Aegon weigerde “een premie op het misbruik van minderjarigen te zetten”‘.

Parool (01-8-2002)