Reconstruction

reconstruction groot

 Van 20 Maart 1941 tot 14 Maart 1943 leefden zo’n 70.000 Joden in een Ghetto in de wijk Podgroze in Krakow. De historicy Lucy Dawidowicz heeft hierover het volgende geschreven: “De ghetto van Krakow was omsloten door muren in de vorm van Joodse grafstenen, symbool van het werkelijk verschrikkelijke karakter.” In januani 2005 heb ik 475 foto’s gemaakt van het voormalige ghetto met als doel de voormalige Ghettomuur te reconstrueren.

Ik heb dit gedaan door tegen de klok in (terug in de tijd) elke vijf stappen een foto te maken van het Ghetto met denkbeeldig je rug tegen de muur. De volgende pagina’s lopen dan ook op met telkens 25 stappen, van 25 naar 50 naar 75.

De foto’s heb ik gemaakt met een Nikon Coolpix 885 en zijn, behalve in resolutie verkleind, niet geëdit. Verder corresponderen de foto’s op de website met de foto’s in de fotobox “Reconstruction – 475 photo’s of the Krakow Ghetto.”. Vier van de vijf foto’s op elke pagina zijn namelijk op dezelfde grootte afgedrukt als mijn Nikon lcd display (4 x 3 cm). Dit om de kijker exact hetzelfde te laten zien, ervaren als de fotograaf Erik van Loon

 From March 20, 1941 untill March 14,1943 70.000 Jews lived in a Ghetto in the neighborhood of Podgroze in Krakow. In Januany 2005 I shoot 469 photos from this former Ghetto with the aim to reconstruct the former Ghettowall. About which the historian Lucy Dawidowicz said the following things: “The Krakow ghetto was enclosed within walls in the form of Jewish tombstones, symbols of a terrifyingly literal character.”

I made each five steps a photo, counter clockwise with my back against the imaginary wall, from the Ghetto. At the next pages you can walk with me along the Ghettowall with 25 steps a page.

I made the photos with a Nikon Coolpix 885 camera and I didn’t edit except the size (resolution and inches) anything. The photo on the website correspondents with the photos in my photobox “Reconstruction”. Furthermore, four of the five photos have the same size as my Nikon lcd display (1,7 inch). So that people who watch my photos can have exactly the same experience as I had when I shoot those photos. The former Ghetto.

The Photos

Streetguide (with link to the photos)
Pl. Boha Terów Getta 25-50
NadwiÊlaƒska 50-125
Portsolny 125-200
Piwna 200-450
Józefiƒska 450-525
Staromosto wa 525-650
BoÞeslawa Limanowskiego 650-725
Rynek Podgórski 750-850
R’kawka 850-925
Parkowa 925-950
Potebni 950-1050
Park 1050-1625
BoÞeslawa Limanowskiego 1650-1750
Lwowska 1750-1850
Dàbrówski 1850-1900
Janowa Wola 1900-2100
Kàcik 2125-2300
Pl. Boha Terów Getta 2300-2375

Recommendation

aanbeveling