Giorgo de Chirico – Love SongGiorgo de Chirico – Love SongGiorgo de Chirico – Love Song

Giorgo de Chirico
(Love song)
*1888 Vólos – †1978 Rome
Museum of Modern Art, New York, 1914

The in Greece born Italian painter developed simultaneous to Futrisme a style, which he named “Pittura Metafysica”after a while. Carlo Carrà used also the Metafysica with the aim to enliven still, empty archtectural scenes by painting unequal object into the scenes. In his work he focused on the mystery and the melancholly of the street. In Paris Apolinaire was one of his advocates of his work which have been influenced by his study in Munchen by two German late-romantici, both with a avowed symbolic tradition: Arnold Böcklin and Max Klinger.

The theatrical lighting of the classic head, the red glove and the green bal with the two buildings and a passing steam-train on the back-ground makes together almost a coulisse. In many works he paints squares, facades, steam-trains, statues and clothes. The trains in many of his paintings refere to the heritage of his father a train-engineer for the Italiaan train-company. Those still-lifes shows regroupes memories from a rich Italian past from before the great World Wars.Deze in Griekenland geboren Italiaanse schilder ontwikkelde gelijk aan het onstaan van het Futrisme een stijl, die hij later tot “Pittura Metafysica”omdoopte. Carlo Carrà maakte ook binnen deze werken die tot doel had om stille, lege architecturale taferelen te verlevendigen door ongelijke objecten te schilderen. In zijn werk richtte hij zich op de mysterie en de melancholiek van de straat. Apolinaire was zijn grote pleitbezorger van zijn werk die mede onder invloed van zijn studie in Munchen door twee Duitse laat-romantici, beiden met een uitgesproken symbolistisch tintje: Arnold Böcklin en Max Klinger vorm kreeg.

De theatrale belichting van de klassieke kop, de rode handschoen en de groene bal met op de achtergrond twee gebouwen en een passerende stoomlocomotief hebben veel weg van een toneeldecor. Veel van zijn werken laten pleinen, facades, stoomtreinen, beelden en kledingstukken zien. Het element treinen komt voort uit het beroep van zijn vader, Spoor-ingenieur. Deze stillevens laten hergegroepeerde herinneringen zien uit een rijk Italiaans verleden van voor de grote Wereld Oorlogen.