Bezuinigingen Defensie

Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering als grondlegger van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (Verdrag van Maastricht, 1991) en van de Petersbergtaken (Verdrag van Amsterdam, 1999) besloten heeft om 816 miljoen euro te bezuinigen op haar defensie-uitgaven.

Met de bezuinigingen ondermijnt Nederland namelijk de vorming van één politieke unie, de tweede pijler van de Europese Unie, waarin het economische gewicht van Europa tot uitdrukking komt.

Het is dan ook maar de vraag of Nederland in 2003, als voorzitter van respectievelijk de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de Raad van Europa en vervolgens van de Europese Unie serieus genomen zal worden door deze onbegrijpelijke anti-Europese bezuinigingen.

Volkskrant 18-11-2002

Metro, 19-11-2002

NRC, 26-11-2002