77 The Cry77 De Schreeuw

Evard Munch
*1863 Løten – †1944 Hedmark
Munch-Museet, Oslo, 1909

My child Art Van Loon became one year, for my dear fans Willem Elsschot for the last time: “Art mag not be tried. Men try to bake a bread, but men does not try to shape. Men does not try to bear. Where pregnancy exist, birth will follow itself, at a propper moment.”

I was really disappointed when I read in an Art history book that this work was shaped in 1893, while I was for more than 100% sure that I made an artwork from the 20th century. After five or six Art history book I learned that this work (84 * 67cm) has other dimensions than The Cry (91 * 74cm) in the Nasjonalgalleriet in Oslo and the Cry (51 * 38 cm) in the Art Insitute of Chicago.

 

In this work, you will find as in many of his artworks a remarkable “i”. Actually, I forgot the meaning of this. The work The Cry belongs to a serie of 22 painted parts which belongs to one Life-frieze. The themes with which he deals are; Germs of Love, Prosperity and perish of love, Fear and dead. The most famous paintings in this serie are: The Cry, The Kiss, The Madonna, Melancholy, The Dance of life and Ash.

 

 Evard Munch
*1863 Løten – †1944 Hedmark
Munch-Museet, Oslo, 190Mijn kind Art Van Loon is één jaar geworden, voor de liefhebbers nog een keer Willem Elsschot: “Kunst mag niet geprobeerd worden. Men probeert een brood te bakken, maar men probeert geen schepping. Men probeert niet te baren. Waar zwangerschap bestaat volgt het baren vanzelf, ten gepaste tijd.” Ik schrok me dood toen ik in een kunstgeschiedenis boek las dat dit werk uit 1893 kwam, terwijl ik voor meer dan 100% zeker wist dat dit kunstwerk na 1900 gemaakt was. Na vijf of zes kunstboeken van mij doorgespit te hebben kwam ik erachter dat dit werk (84 * 67cm) andere afmetingen heeft dan De Schreeuw (91 * 74cm) in het Nasjonalgalleriet in Oslo en De Schreeuw (51 * 38 cm) in het Art Insitute of Chicago. In dit werk komt als bij zoveel werken van Munch die merkwaardige “i”terug, ik ben de betekenis ervan echter vergeten. Het werk de Schreeuw maakt deel uit van een Levensfries van 22 geschilderde delen. De thema’s die hij behandelde zijn; Kiemen van Liefde, Bloei en vergaan der liefde, Levensangst en dood. De bekendste schilderijen in deze serie zijn: De Schreeuw, De Kus, De Madonna, Melancholie, Dans van het Leven en As.  9