026 The persistency of the remembrance026 De persistentie van de herinnering026 Die Persistenz der Erinnerung

Salvador Dali
*1904 Figueras – †1989 Figueras
Museum of Modern Art, New York, 1931

As surrealist Dali succeed in his movies, paintings and sculptures to make always absurd shows, in which he deceived the spectator continnuously. The lowest horizon for example seems to be waving but in fact it is a straight line. The painted spooky landscape is Port Lligat in the North-east of Spain, Dali grew up in this area.

The three painted smelting watches whith each another time are inspired by over-ripe camemberts which he saw during the work at this painting. The weak condition has also a sexual connotation, exspecially at the watch in the middel of the composition over the rock in the shape of Dali’s face. Perhaps it reflect also Dali’s interest in the modern science about Einsteins realiviteits-theory in which all accepted ideas over time and space became history.

This work will not be one of my best, it is the second of today, ealier I made a mistake by making a René Magritte in the supposition that it was a Salvador Dali. Within a few weeks you can see, which work.

Salvador Dali

*1904 Figueras – †1989 Figueras

Museum of Modern Art, New York, 1931

Als surrealist wist Dali in zijn films, schilderijen en sculpturen altijd absurde voorstellingen te maken, waarin de kijker voortdurend bedrogen wordt. De onderste horizon bijvoorbeeld lijkt golvend te zijn maar in feite is deze kaasrecht. Het door Dali geschilderde spookachtig landschap is Port Lligat in Noordoost-Spanje, waar Dali zijn jeugd doorbracht.

De in het schilderij opgenomen smeltende horloges staan zijn geïnspireerd op overrijpe camemberts waar zijn oog op was gevallen. De slappe toestand heeft wellicht ook een seksuele connotatie, vooral bij het horloge dat in het midden van de compositie over een rots in de vorm van Dali’s gezicht hangt. Misschien ook weerspiegelt dit werk Dali’s belangstelling voor de moderne wetenschap, waarin Einsteins realiviteitstheorie alle gevestigde ideeën over tijd en ruimte had ondermijnd.

Dit werk is niet een van mijn grootste werken, het is het tweede werk van vandaag, eerder had ik namelijk bij vergissing een René Magritte gemaakt in de veronderstelling dat het een Salvador Dali, was. Maar goed nog even wachten en ook dit werk kan door jullie bezichtigd worden in een van de twee Kunstpalen in de stad.